wp44defea9.gif
wp79a4294e.gif
wp4a459aba.gif
wp5311433b.gif
wpa69ed968.gif
wp78e2a0ce.gif
wpebe3b4bd.gif
wpf85e8ded.gif
wp7f4834ee.gif
wpd264b017.gif
wpc401858d.gif
wpd0c03aec.gif
wpac245c32.png

Genealogie

 

All information concerning the Calbo family from the Dutch East-Indies / Indonesia would be highly appreciated.Send me e-mail.

 

Alle informatie over de familie Calbo is van harte welkom.Stuur mij e-mail.

 

Stamboom onderzoek voor Nederlands-Indië

 

De Burgelijke Stand werd in Nederlands-Indië in 1828 ingevoerd en loopt tot december 1949.

De aangegeven geboorten, huwelijken en overlijden werden tot 1923 gepubliceerd in de “Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indië”.

Deze namen zijn op alfabetische volgorde op micro-fiches gezet.Het betreft hier alleen de naam, datum en plaats.

Deze fiches kunt u in de studiezaal van het C.B.G. bekijken.

Bij SIFA (Stichting Indisch Familie Archief) hebben ze een grote collectie familiedossiers waarin vaak ook een uitgetypte lijst zit van de gegevens van deze fiches.Ik heb de lijst van mijn familie vergeleken met de originele fiches en er zaten geen fouten in.Ze zijn dus met grote zorg samengesteld.

Als u donateur bent is het mogelijk kopieën aan te vragen van dossiers.

 

De gegevens op deze fiches zijn niet helemaal compleet, zo ontbrak bij mijn familie de broer van mijn overgrootvader en bij een kennis ontbrak zijn moeder. Dit terwijl deze geboorten dus echt wel aangegeven waren.

 

Op deze fiches kunt u vinden wie, wanneer en waar geboren, overleden of gehuwd is.

Zo staat er bijvoorbeeld : Willem Hermanus geb. Pasoeroean 2 mei 1878.

Hier kunt u geen familieverbanden uit afleiden.

Hiervoor kunt u gebruik maken van een grote collectie microfilms gemaakt door de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Leden van deze kerk hebben van verschillende plaatsen in Indonesië de Burgelijke Stand archieven op microfilm vastgelegd.Vaak waren deze archieven niet meer compleet omdat er in de oorlog, de Bersiap-periode en de tijd erna dingen verloren zijn gegaan.

 

Als u aan de hand van de fiches heeft kunnen bepalen in welke plaatsen mensen met uw familienaam geboren, overleden of gehuwd zijn, kunt u hier kijken of er een microfilm van deze plaats gemaakt is.

(N.B. gebruik nieuwe spelling,

part of Indonesia,

kelahiran betekent geboorte,

kematian betekent overlijden,

perkawinan betekent huwelijk,

Kab. staat voor kabupaten, afdeling.

Is er van de plaats geen film, kijk dan tot welke afdeling de plaats behoorde ( Encyclopedie van Nederlandsch Indië ) en of er van deze plaats een film is met Kab. in de titel. Met wat geluk bevinden de akten zich op deze film.

Het blijft een kwestie van geluk, soms ontbreekt net de akte die je zoekt, of er zit opeens een jaar tussen met bijregisters, of is het onleesbaar,maar dat houdt het spannend.

 

Als u films heeft gevonden die gegevens kunnen bevatten die voor u belangrijk zijn kunt u contact opnemen met een centrum voor familie geschiedenis en vragen of ze de films voor u willen bestellen (U hoeft geen lid te zijn van de kerk).

Deze films moeten of uit Duitsland of de U.S.A. komen en hier gaat dus enige tijd overheen.

Als ze binnen zijn kunt u aan de hand van de gegevens van de fiches de betreffende akten opzoeken en zo een stamboom samenstellen.

Heeft u de tijd, bekijk de akten dan stuk voor stuk om zo dus bijvoorbeeld de uit de fiches ontbrekende namen te vinden.

 

Voor aanvullende informatie kijkt u bij Janssen’s Indisch Repertorium, u kunt hier zoeken op familienaam en vinden in welke bronnen deze naam voorkomt.

Veel van deze bronnen staan op een cd-rom (Bronnen voor Indisch Genealogisch Onderzoek), voor andere moet u naar de studiezaal van het C.B.G., SIFA of bibliotheek.

 

Ook kunt informatie vinden in de Indische adresboeken (van 1903 tot 1938).

Van de vermelde personen vindt u de initialen, beroep en woonplaats.

Indien gehuwd staat er tussen haakjes de naam van de echtgenote bij.

Deze adresboeken zijn niet foutloos, maar met behulp van deze boeken heb ik bijvoorbeeld weer mensen terug kunnen vinden die niet in de fiches stonden.De echtgenote bleek in Nederland overleden, dus daar kon ik een persoonskaart van aanvragen.

Van iemand anders wist ik dat ze gehuwd was met Becman of Bekman, bleek Beckman te zijn, hij stond in het adresboek met zijn echtgenote tussen haakjes erachter.

In de Burgelijke Stand fiches vond ik bij zijn familienaam,het huwelijk en overlijdensdatum terug.

Deze adresboeken staan op microfiche bij het C.B.G., ook kunt u ze bij SIFA raadplegen en vaak bevinden zich ook enkele kopieën in het familiedossier (SIFA).

 

Het is moelijk om aan de latere gegevens te komen, bij het C.B.G. hebben ze een grote collectie familieadvertenties en het is zeker de moeite waard deze te bekijken.

Van in Nederland overleden personen kunt u een persoonskaart of persoonslijst aanvragen bij het C.B.G. (kijk bij collecties - persoonskaarten) Hierop vindt u veel informatie, zoals ouders, huwelijksgegevens en bij de man ook de geboortegegevens van de kinderen (bij persoonslijsten zouden deze gegevens ook bij de moeder vermeld staan).De gegevens op deze kaarten zijn niet altijd helemaal compleet.

Als u een aparte naam heeft kunt u alle persoonskaarten aanvragen van de personen met deze naam (u kunt ook eerst een telling aanvragen), als u Jansen heet wordt dit natuurlijk een dure grap.

 

Ook op internet zijn familieadvertenties te vinden.

 

Kijk ook in het slachtoffer-register van de Oorlogsgraven Stichting.

 

Wanneer mensen naar de U.S.A. zijn geëmigreerd staan ze als ze als ze een Social Security Number hadden na hun overlijden in de SSDI (alleen eerste naam en achternaam, vrouwen staan onder de naam van hun echtgenoot).

Als deze mensen eerst in Nederland hebben gewoond voor ze naar de U.S.A.zijn gegaan is er een persoonskaart aangemaakt. Indien de persoon nu meer dan 100 jaar oud zouden zijn of als u bewijs heeft van overlijden (uitdraai SSDI) kunt u schriftelijk uittreksels van deze persoonskaarten aanvragen bij :

 

Bureau Vestigingsregister

Postbus 12620

2500 DL Den Haag

 

De stamboom van de familie Calbo is vanaf N.I. vrijwel compleet, t.z.t. zal een exemplaar bij SIFA worden gedeponeerd. In Spanje loopt het onderzoek vast, waarschijnlijk zijn documenten in de burgeroorlog verloren gegaan.

De gegevens worden, aangezien ik niet weet of alle vermelde personen daar prijs op stellen, niet op internet gepubliceerd.

 

 

Generation # 1

 

1. Antonio Maria Calbo Moreno b. 1797-Malaga (Esp) d. June 4, 1850-Pasoeroean.

M. March 10, 1831 Pasoeroean

Wilhelmina Catharina Haak b. ca.1800-Pasoeroean d.November 26, 1881-Pasoeroean.

 

Generation # 2

 

1.1. Johannes Michel Calbo b. January 13, 1823-Pasoeroean d.October 19, 1861-Pasoeroean

 

Satia b. ca.1826-Madoera

 

Generation # 3

 

1.1.3. Willem Alexander Calbo b.February 10, 1844-Pasoeroean d.March 25, 1918

Probolinggo

M. March 2, 1872-Pasoeroean

Cecilia Emelia Antoinetta Robijn b.October 1, 1855-Malang d.March 23, 1891

Probilinggo

 

wp770440bc.jpg

 

Generation # 4

 

1.1.3.4.Willem Hermanus Calbo b.May 2, 1878-Pasoeroean d.December 22, 1945-Bandoeng

M.September 7, 1904-Blora

Charlotte Lutter b.February 20 1885-Rembang d.December 2,1947-Bandoeng

 

wp4c3312c7.jpg

 

Generation # 5

 

wpca240fd1.jpg

 

1.1.3.4.2.Jan Albert Calbo b. April 30, 1914-Sonde (Ngawi) d.January 21, 1983-Gent

M.February 25, 1938-Bandoeng

Bertha van Drooge b.April 18, 1913-Arnhemia d.February 11, 2004-Terneuzen

 

wp125156dc.jpg

 

Generation # 6

 

wp371e41bf.jpg

 

Generation #7 & 8

 

wp651cf3bf.jpg